Traccar

Har en tjänst installerad som heter Traccar. Det är enkelt förklarat en GPS-tjänst där man kan använda en app i en telefon som klient. Klienten rapporterar sin position, hastighet mm till servern som sen publicerar informationen till en websida. Otroligt kraftfullt verktyg som kan göra väldigt mycket.

https://www.traccar.org/