Blynk

Blynk (https://blynk.io/) är en helt underbar tjänst där man kan koppla olika projekt (sensorer mm) till en app i sin telefon. Där kan man skapa en helt egen struktur med olika mätare och dylikt för att tillexempel övervaka temperaturen på ett ställe.

För att kunna göra detta använder jag själv följande hårdvara:
– 1 st Raspberry Pi 4 Model B (4GB RAM)
Pi används som Blynkserver för att skicka och ta emot information från sensorerna.
– 1 st Wemos D1 mini pro
Kortet används till att ta emot data från sensorerna samt skicka det till Blynkservern.
– x antal Luxorparts Temperatur- och luftfuktighetssensor för Arduino (Kjell.com)