RST

Du är här: Amatörradio – Lathundar – RST

RST står för: READABILITY (läsbarhet), SIGNAL STRENGTH (signalstyrka), TONE (ton) och MODULATION (modulering).
Personligen då jag inte kör morse så använder jag bara RS, det vill säga läsbarhet samt signalstyrka. Om jag vill meddela den jag pratar med att jag hör stationen klockrent, utan något som helst bekymmer. Ja då säger jag ”Du får fem nio (5/9).”, det betyder således att vederbörande är helt läsbar samt att det är mycket starka signaler. 🙂

R-skala (läsbarhet)

1 Oläsbar
2 Knappt läsbar, enstaka ord urskiljbara
3 Läsbar med stor svårighet
4 Läsbar med obetydlig svårighet
5 helt läsbar

S-skala (signalstyrka)

1 Signalerna nätt och jämt uppfattbara
2 Mycket svaga signaler
3 Svaga signaler
4 Något svaga signaler
5 Ganska goda signaler
6 Goda signaler
7 Mycket goda signaler
8 Starka signaler
9 Mycket starka signaler